The laws of attraction

Attrahera överflöd – att tänka påshutterstock_184976513

1. Är det möjligt för dig att dra till dig det du önskar i livet? Ja det är det, men man måste fråga sig om man kan dra till sig det utifrån där man är i dag eller om man måste göra en förändring? Lika dras till lika. Du attraherar utifrån den energin du befinner dig i. Du kan endast attrahera det som finns på samma energinivå som du befinner dig på. Du måste alltså se till att du befinner dig i rätt energi. Vi drar till oss de människor och händelser som befinner sig på samma frekvens/våglängd som vi.
2. Det är viktigt att veta att vi attraherar känslomässigt. Sanningen är att du får inte det du önskar, du får det du förväntar dig att få. Det är detta man många gånger behöver jobba med för kunna attrahera överflöd, sin känslomässiga inställning. Vad tror vi egentligen? Innerst inne?
3. Vi måste själva vara delaktiga och se till att vi hamnar i rätt energi och flöde. Du kan t.ex. inte dra till dig en kärlekspartner genom att sitta inne och önska, du måste bege dig ut i energin som är på samma våglängd som det du vill ha, alltså där det finns kärlekspartners. Då jobbar du för ditt flöde och universum förstår tydligt vad du önskar och vill ha mer av.
4. Du kan inte få något att växa i en ofruktsam mark. Din skörd i livet kommer alltid att reflektera det du sår. Vill du skörda vete så ska du inte så havre. Sår du inget så kommer du inte heller att få någon skörd. Ta hellre ett litet steg än inget steg alls, vill du att något ska ske så måste du själv agera. Ur ingenting kommer nämligen ingenting.
5. Dina tankar drar till dig liknande tankar, dina känslor attrahera mer av de känslorna du har och ditt agerande drar till sig liknande ageranden. Det du ger energi växer – Vill du ha ett överflöd, tänk överflöd. Tänk på det du vill ha i livet, inte på det du INTE vill ha. Du bestämmer vilken energi som ska dras till dig. Det som finns i dina tankar, handlingar eller känslor är den energin som kommer fortsätta växa om du inte gör en förändring. Det är också utifrån den grunden du sänder dina önskningar. Medvetet eller omedvetet, önskat eller oönskat.
shutterstock_1728204266. Ofta är det viktigare att vi lär oss att inte attrahera fel, slutar vi med det så kommer vi automatiskt attrahera sådan vi verkligen önskar.
7. Attraktionslagen svarar alltid på dina sanna tankar och känslor . Tankar och känslor av oro attraherar mer oro, tankar och känslor av att du har allt du önskar attraherar mer av det du önskar, tankar och känslor på vad du inte vill ha attraherar mer av sådant du inte vill ha etc. Attraktionslagen speglar dina tankar och känslor och ger dig mer av detta, det ger dig det du tänker och fokuserar på.
8. Vi skapar vårt liv konstant. Eftersom vi skapar vårt liv konstans så kan vi hela tiden förändra. Det handlar om att vara medveten om vilka konsekvenser vi drar till oss. Vi kan arbeta med attraktionslagen för att få hjälp att komma framåt. Ibland är det svårt att göra en stor förändring på en gång. Sätt då upp delmål som du fokuserar på för att kunna nå fram till det önskade. Ibland behöver man jobba med sig själv och sin grund i etapper för att inte forcera fram tankar, känslor och handlingar som fortfarande inte hamnat på rätt energinivå, för det är utifrån dem du attraherar.
9. Tankar och tankesätt du har under en längre tid kommer obevekligen att manifestera sig. Det du ger mest energi och uppmärksamhet är det som kommer att förverkligas i ditt liv. Du är det du tänker – det du har i ditt liv har du dragit till dig som en magnet. Dina tankar har manifesterats.
10. Inre tystnad. Någon form av meditation rekommenderas. Det är i tystnaden vi kan höra oss själva. Vi kan höra oss skrika när vi går emot oss själva, vi hör helt enkelt hur vi mår och känner. Man kommer i kontakt med de undermedvetna strömmarna och vad som är på gång i våra liv och vad som är på väg in. Man lär sig att lyssna på sig själv.
11. Förändra. Se dig som en tv-mast som sänder ut en frekvens/energi (tankar och känslor). Vill du förändra någon i ditt liv så förändra dina tankar och känslor så ändrar du automatiskt frekvensen. Jag säger inte att det är lätt att förändra men det är hur vi än vrider och vänder på det ett eget val i vårt egna liv. Ingen kan göra förändringarna åt oss.
12. Energier. Alla händelser, tankar, känslor och ageranden har en energi. Se till att du överensstämmer med den önskade energin. Att du är där du har största förutsättningar för att få det du önskar. Var den du vill vara, känn det du vill känna, tänk tankar som du vill tänka och agera i enlighet med din vilja.
13. Nuet skapar framtiden. Dina tankar och fokusering i nuet berättar vad du kommer attrahera och befinna dig i framtiden. Du skapar din framtid NU! Det du har i ditt liv nu skapades i ditt förflutna. Dina tankar och känslor kommer alltid att skapa ditt liv, de är nämligen dina första steg, handlingar och händelser är andra steget.
14. Svaret ligger i känslan. Vill du veta var du befinner dig tankemässigt så fråga dig hur du känner dig och hur du mår.
15. När du vill attrahera något önskat så upprepa inte önskningen. När du är färdig så släpp. Universum uppfattar första gången du önskar. Du beställer inte en postorder flera gånger eller hur? Likadant fungerar universum. Om du är osäker så saknar du tillit och tro och sänder då från ”fel” frekvens. Du är i en energi som inte motsvarar det du vill ha.
16. Det vi sår får vi i livet skörda. Vad sår du i ditt liv just nu? Ibland kan det vara svårt att vara i kontakt och se vad vi skapar i våra liv. Vill vi i nuet göra något för att våra liv ska ge den skörd vi önskar framöver så krävs det medvetna val och insikt över var man befinner sig och skapar i sitt liv.
17. Tro. När du gör din ”beställning” till universum så ska du veta att den kommer, släpp alla osäkerhets känslor.
18. Tänk överflöd. Det finns inga begränsningar, det är en illusion. Det finns ett överflöd av allt i universum som är tillgängligt för alla som ber om det.
19. Tillit. Du behöver inte veta hur det du önskar ska komma till dig, eller när. Det räcker att du vet att det är så. Kanske kommer det inte heller som du tror, var öppen för att universum vet vad du behöver och på vilket sätt. Ju mer öppen du är ju kreativare är universum.
20. Affirmationer/visualisering. Genom att sätta upp bilder eller skrivna lappar på det du önskar så ökar din fokusering och dina tankar på det du vill ha. Du ställer in din frekvens på det du önskar genom att vara i energin som omsluter dig. Visualisera det du önskar, hjärnan ser ingen skillnad på det du tänker och det du verkligen upplever. Har du varit där i tanken så kommer du hamna där rent fysiskt också. Allt föds i tanken innan det manifesteras i verkligheten.
21. Tacksamhet – Genom att vara tacksam för det du har så drar du automatiskt till dig mer. Fokusera på det du redan har som du är tacksam för. Otacksamhet är en negativ känsla som gör det svårt att attrahera det man önskar. Välstånd kommer när man praktiserar tacksamhet. Tacka när bra saker sker eller kommer till dig.

Source: tarotguiderna.se

Mabon – the harvest god

I was browsing the net and came upon this site with a reference to the Celtic god – Mabon. As it was in Swedish I decided to google it some more – and came up with this:

“Mabon is the Autumn Equinox and the second of the harvest festivals. Some various other names for this Lesser Wiccan Sabbat are: The Second Harvest Festival, Wine Harvest, Feast of Avalon, Equinozio di Autunno (Strega), Alben Elfed (Caledonii), or Cornucopia. The Teutonic name, Winter Finding, spans a period of time from the Sabbat to Oct. 15th, Winter’s Night, which is the Norse New Year.

Once again, the day and night are equal in length and we all take a moment to pay our respects to the impending dark. We also give thanks to the waning sunlight, as we store our harvest of this year’s crops.

The Druids called this celebration Mea’n Fo’mhair. It is to honor the the Green Man, the God of the Forest, by offering libations to trees. Offerings of ciders, wines, herbs and fertilizer are appropriate at this time. Wiccans celebrate the aging Goddess as she passes from Mother to Crone, and her consort the God as he prepares for death and re-birth. 

At this festival it is appropriate to wear all of your finery and dine and celebrate in a lavish setting. It is the drawing to and of family as we prepare for the winding down of the year at Samhain.

Mabon is a time to finish old business as we ready for a period of rest, relaxation, and reflection. This is also time to give thanks for the year and a time to look at the consequences of our actions, then let them go. It is time to set ourselves new goals.” Source: The Pagan Journey

It feels good to know a little bit more about our family name!

DIY chrochet basket

Found a really simple description of mini baskets here. Made four so far.
Will probably make more.
Now wondering if Evelina has started crocheting from her yarn yet?
A few pics of the masterpieces below:

IMG_9960IMG_9961IMG_9964

IMG_9971IMG_9970IMG_9969

Oh, and in true Lakshmi spirit – must show off my new blue glittery shoes that go so well with my turmaline ring and the new nail polish.
IMG_9967

Over and out from the crafting-lady….

The rabbit on the roof…

…says get well soon to Alan! Hope to see you back in Orbetello shortly. But first enjoy time with all your family gathering in Edinburgh!

IMG_9944IMG_9945IMG_9946

And to the rest of you wondering…yes, it is a normal white little rabbit who in the evenings is let out on the rooftop for some exercise and munching of roof moss. All perfectly clear?

En ny tid är här

Körsbärsträdet“En ny tid är här. Det gamla är över. Nu börjar en ny tid för mig. Jag ser mina möjligheter. Jag tar tillvara mina möjligheter och skapar mitt liv.”

Det är vad körsbärsträdet betyder. Trädet är min symbol i livet just nu.

Och nu börjar verkligen en ny tid. Jag slutar min anställning på Kommunförbundet Stockholms län (KSL) den 9 maj och arbetar därefter som min egen, i min egen firma. Dels med ett par dagars avslutande uppdrag för KSL samt åt skolchefsföreningen, och för samtal med andra aktörer som vill “låna min hjärna”.

Jag känner även ett behov av att arbeta med andra delar av kroppen och inte bara vara en huvudfoting. Så jag plockar upp mina planer på coaching. Passar på att nu gå en kurs och bli certifierad ICF-coach i en kurs som heter modigt ledarskap. Och jag vill nu finna dig som vill prova kraften i coachning. Tveka inte att kontakta mig på therese@mabon.se redan idag. Telecoachning fungerar utmärkt ifall du bor en bit bort!

In seach of the famous fjords…

…we found a waterfall.

20140308-131544.jpg

20140308-131551.jpg

20140308-131559.jpg

20140308-131617.jpg

We drove for approx 3 hrs. From Haugesund to Ölen, to Utböya and then road 47 back to Haugesund. Saw a few high mountais with snow on top. A few minor waterfalls, gravel, sheep, moss, tiny roads, white houses, etc, etc. Next time maybe a bit more prepared?

But hey, Norway is treating us great anyway 😉